Productos De Proteccion Anticorrosiva

DENSO®-Band Cintas de protección anticorrosiva

DENSO®-CalDENSO®-FeuDENSO®-Flex

DENSO®-PlastDENSO®-Tape ETDENSO®-Tape HT

DENSO®-Tape LTDENSO®-Tape MTDENSO®-Tape ST

DENSO®-TecDENSO®-VerteMarineProtect™-Tape

VivaxCoat®-HT para temperaturas elevadas

VivaxCoat®-HT

VivaxCoat®-LT para temperaturas bajas

VivaxCoat®-LT

VivaxCoat®-MT para temperaturas medianas

VivaxCoat®-MT

DENSOLEN® Cintas de protección anticorrosiva (tri-capa)

DENSOLEN®-032-65 ASDENSOLEN®-AS30DENSOLEN®-AS39 P

DENSOLEN®-AS40 HTDENSOLEN®-AS40 PlusDENSOLEN®-AS50

DENSOLEN®-E10DENSOLEN®-E12DENSOLEN®-E15

DENSOLEN®-ET100DENSOLEN®-N8DENSOLEN®-N10

DENSOLEN®-N12DENSOLEN®-N15DENSOLEN®-N60

DENSOLEN®-S10DENSOLEN®-S20

DENSOLEN® Sistema de protección anticorrosiva (2 cintas)

DENSOLEN®-AS30/-R20 MPDENSOLEN®-AS39 P/-R20 HTDENSOLEN®-AS40 Plus/-090

DENSOLEN®-AS40 Plus/-R20 HTDENSOLEN®-AS40 Plus/-R25 HT

FERMADUR® Perfiles de sellado de compresión

DENSO®-CalDENSO®-Cal

REINAU® Masilla bituminosa de relleno en caliente REINAU®

DENSO®-CalDENSO®-CalDENSO®-Cal

DENSO®-CalDENSO®-Cal

TOK®-Armabit SK Asfalto armado

DENSO®-Cal

TOK®-Band Perfiles bituminosos de juntas

DENSO®-CalDENSO®-CalDENSO®-Cal

DENSO®-CalDENSO®-CalDENSO®-Cal

DENSO®-CalDENSO®-CalDENSO®-Cal

DENSO®-Cal

TOK®-BSW Sistema de sellado para barreras de hormigón

DENSO®-Cal

TOK®-Crete Morteros de reparación

DENSO®-Cal

TOK®-Dur Masilla de recubrimiento

DENSO®-Cal

TOK®-Fill Asfalto de aplicación en frío para reparaciones

DENSO®-CalDENSO®-CalDENSO®-Cal

TOK®-Melt Masilla de relleno en caliente

DENSO®-CalDENSO®-CalDENSO®-Cal

TOK®-Plast Masilla para sellado de conexiones

DENSO®-Cal

TOK®-Rep Masilla de reparación de fisuras

DENSO®-Cal

TOK®-Sil Resist Masilla bituminosa estable de sellado

DENSO®-Cal

TOK®-Strip Sellado en sistemas de alcantarillado

DENSO®-Cal

TOKOMAT®-Verfahren Extrusión de cintas bituminosas para sellado de juntas

DENSO®-Cal